UV desinfectie

UV Desinfectie met een UV sterilisator

Noodzaak

Micro-organismen is de verzamelnaam voor bacteriën, virussen en schimmels die in het natuurlijk milieu aanwezig zijn. Omdat deze micro-organismen infecties bij mensen en dieren kunnen veroorzaken, moeten ze worden bestreden. Een grondige desinfectie van waterleidingen is dus noodzakelijk.

Preventie

Bacteriën en micro-organismen voelen zich uitstekend in warmte, in stilstaand water en in voedingsstoffen. Op ruwe oppervlakken van leidingsystemen kunnen ze een biofilm vormen en zo een permanente besmettingshaard creëren. De meest bekende bacteriën zijn Streptococcen, Staphylococcen, E. coli, Salmonella en Legionella. Om hen geen kans te geven, is desinfectie van het grootste belang.

Daarom is het aangewezen om, vooral in oudere installaties, preventief op te treden. Dit kan door onder meer dode aftakgedeelten en overgedimensioneerde leidingen te vermijden. Daarnaast zijn de terugslag van warm water in de koudwaterleiding, een onvolledige doorstroming in boilers en koudwaterleidingen in de nabijheid van warmtebronnen taboe. Anders hebben bacteriën vrij spel.

Ons gamma

UV-desinfectie

UV-sterilisator

  • Vorm van desinfectie aan de bron
  • Bestraalt water met lichtstralen
  • Beschadigt het DNA-materiaal van de bacteriën
Vraag gratis offerte aan ›