De voordelen van zacht water

Voor de eindgebruiker, vnl. particulieren bestaat er nog altijd onduidelijkheid over het gebruik van ontharders en zacht water.

Lopend water

Ontharders en zacht water

Voor de eindgebruiker, vnl. particulieren bestaat er nog altijd onduidelijkheid over het gebruik van ontharders en zacht water. De KMO’s en de industrie hebben hier veel minder vragen naar omdat binnen hun productieproces het water meestal 100% onthard moet worden. Wat overigens zonder de minste problemen gebeurt.

De markt van de ontharders

De markt van de ontharders is nog steeds sterk groeiend en de sector is goed voor een tewerkstelling van bijna 2.500 banen. Vandaag beschikken meer dan 350.000 Belgische gezinnen over een ontharder wat duidelijk wijst op de noodzaak van een ontharder.

Waarom is er onduidelijkheid ontstaan omtrent ontharden en zacht water?

De onduidelijkheid omtrent ontharden en zacht water is ontstaan op het ogenblik dat ook de watermaatschappijen moesten erkennen dat hard water uit den boze was voor alle sanitaire installaties en het comfort van de klanten. Dit heeft er hen toe aangezet om ook in te spelen op de markt door te beginnen met het stadswater deels te ontharden.

Wat zegt de wetgeving aangaande ontharden van water?

De wetgever bepaalt dat het door de watermaatschappijen geleverde stadswater een minimum hardheid van 15°F moet hebben. In tegenstelling tot wat door sommigen gezegd wordt, is water vanaf 15°F hard water dat behandeld moet worden indien de klant de nadelen van hard water niet wenst te ervaren.  Dat is dan ook de reden waarom 99% van onze klanten er voor kiezen om de ontharder te laten staan na de deelontharding door de watermaatschappijen.

Ontharden, een taak voor de waterbehandelingssector

Enkel de waterbehandelingsfirma’s mogen het stadswater verzachten onder de 15°F. Om zeker te zijn dat je geen nadelige gevolgen zult hebben van kalkaanslag is de ideale hardheid om en bij de 7°F. Pas dan ervaart men alle voordelen van zacht water en niet de nadelen:

De zeven voordelen waterontharding

  1. Uw huid en haar krijgen hun natuurlijke zachtheid terug
  2. Uw vaat schittert als nooit tevoren
  3. Kledij en linnen worden zachter en gaan langer mee
  4. Bescherming van huishoudapparaten tegen kalkaanslag
  5. Verwarmingselementen blijven kalkvrij zodat er geen energieverlies is
  6. Bespaar op het gebruik van onderhouds- en verzorgingsproducten
  7. Nooit meer hardnekkige kalkvlekken op ramen, tegels, kranen en douchewand

 

 

Meer artikels over 'Over water'